Privacybeleid

ARTIKEL 1 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u een aankoop doet in onze winkel, als onderdeel van ons koop- en verkoopproces, verzamelen wij persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u in onze winkel surft, ontvangen wij ook automatisch het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, waardoor wij meer details kunnen verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

E-mailmarketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.


ARTIKEL 2 – TOESTEMMING

Hoe krijg je mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiƫren, een bestelling te plaatsen, een levering te plannen of een aankoop te retourneren, gaan wij ervan uit dat u ermee instemt dat wij uw gegevens alleen voor dit doel verzamelen en gebruiken.

Als wij u om een andere reden vragen uw persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals voor marketingdoeleinden, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of zullen wij u de gelegenheid geven deze te weigeren.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Als u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van gedachten verandert en er niet langer mee instemt dat wij contact met u opnemen, uw gegevens verzamelen of deze openbaar maken, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door contact met ons op te nemen op contact@katanatradition.com of per post op :

Edouard Ruol
12 rue Saint-Jean
02200 Chacrise
Frankrijk

ARTIKEL 3 – OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als u onze Algemene Voorwaarden schendt.

ARTIKEL 4 – SHOPIFY

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze diensten en producten aan u kunnen verkopen.

Uw gegevens worden opgeslagen in het gegevensopslagsysteem en de databases van Shopify en in de algemene Shopify-applicatie. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die beschermd wordt door een firewall.Betaling :

Als u uw aankoop doet via een directe betalingsgateway, dan slaat Shopify uw creditcardgegevens op. Deze informatie wordt gecodeerd in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankooptransactiegegevens worden bewaard zolang als nodig is om uw bestelling af te ronden. Zodra uw bestelling is afgerond, worden uw aankooptransactiegegevens gewist.

Alle gateways voor directe betalingen zijn PCI-DSS compliant, beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van bedrijven als Visa, MasterCard, American Express en Discover.

De eisen van de PCI-DSS-norm garanderen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn dienstverleners.

Zie voor meer informatie de Shopify Servicevoorwaarden hier.

ARTIKEL 5 – DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen de derde leveranciers die wij gebruiken uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om de diensten die zij aan ons leveren uit te voeren.

Sommige externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.

Wat deze leveranciers betreft, raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u begrijpt hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Het is belangrijk te onthouden dat sommige leveranciers gevestigd kunnen zijn of faciliteiten kunnen hebben in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Als u besluit over te gaan tot een transactie waarvoor de diensten van een derde leverancier nodig zijn, kunnen uw gegevens derhalve vallen onder de wetten van het rechtsgebied waarin die leverancier is gevestigd of het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u bijvoorbeeld in Canada bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt via een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kan uw informatie die wordt gebruikt om de transactie te voltooien, openbaar worden gemaakt krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van de Patriot Act.

Zodra u onze winkelsite verlaat of wordt omgeleid naar een website of toepassing van een derde partij, valt u niet langer onder dit Privacybeleid of de Algemene Voorwaarden van onze website.

Links
U kunt onze website verlaten door op bepaalde links op onze website te klikken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere sites en raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet verloren gaan, verduisterd worden, toegankelijk zijn, openbaar gemaakt worden, gewijzigd of vernietigd worden.

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, worden deze gecodeerd door middel van het SSL-beveiligingsprotocol en opgeslagen met AES-256-codering. Hoewel geen enkele methode van overdracht via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle vereisten van de PCI-DSS en passen wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen toe.

DEEL 7 – SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wanneer u onze dienst gebruikt, kunnen wij u vragen bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonlijke informatie”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot

* E-mailadres
* Postadres
* Voor- en achternaam
* Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt ervoor kiezen geen enkele of al deze communicatie te ontvangen door de afmeldlink of instructies in de door ons verzonden e-mails te volgen.

GEBRUIKSGEGEVENS
Wij kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop onze diensten worden bezocht en gebruikt (“gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer (IP address), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, de apparaatidentificatie en andere diagnostische gegevens.

VOLGEN VAN COOKIEGEGEVENS
Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieƫn om activiteiten te volgen en bepaalde informatie te bewaren.
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden door een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. De trackingtechnologieƫn die ook worden gebruikt zijn tags, beacons en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en onze dienst te verbeteren en te analyseren.
U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk niet alle functies van onze dienst gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:
* Sessiecookies. Wij gebruiken sessiecookies om onze dienst te beheren.
* Voorkeur cookies. Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden
* Beveiligingscookies. Wij gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:
* Om onze dienst te leveren en te onderhouden
* Om u te informeren over wijzigingen in onze dienst
* Klantenondersteuning bieden
* Om waardevolle analyses of informatie te verzamelen zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
* Om het gebruik van onze dienst te controleren
* Opsporen, voorkomen en oplossen van technische problemen
* Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of aangevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

SECTIE 8 – GEGEVENSBEVEILIGING

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag, 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.


DEEL 9 – RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

Als u lid bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hangt onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de in dit privacybeleid beschreven persoonsgegevens af van de persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

WIJ KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OMDAT:

* We moeten een contract met u aangaan of goederen die we van u gekocht hebben verzenden.
* U heeft ons hiervoor toestemming gegeven
* De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet opgeheven door uw rechten.
* Voor betalingsverwerking
* Om te voldoen aan de wet

BEWAARNEMING VAN GEGEVENS

* Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden.
* Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.


SECTIE 10 – UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING VOLGENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

Als u in de Europese Economische Ruimte (EER) woont, hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming. Wij streven ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te wissen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren en deze uit onze systemen wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op.

IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN HEEFT U DE VOLGENDE RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING:

* Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk kunt u uw persoonsgegevens rechtstreeks in de instellingen van uw account inzien, bijwerken of laten verwijderen. Als u deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op voor assistentie.
* Het recht op correctie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig is.
* Het recht van bezwaar. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
* Het recht van beperking. U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
* Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
* Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer wij ons op uw toestemming hebben gebaseerd om uw persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiƫren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).


ARTIKEL 11 – MEERDERJARIGHEID

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

ARTIKEL 12 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus controleer het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk na publicatie op de website van kracht. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier laten weten dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze eventueel vrijgeven.

Als onze winkel wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als u: toegang wilt tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, deze wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen, of als u gewoon meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer op contact@katanatradition.com of per post op :

Edouard Ruol
12 rue Saint-Jean
02200 Chacrise
Frankrijk