Aikido. Wat is het? Concept en technieken

aikido banniere

Een belangrijke Japansekrijgskunst, aikido werd gecreƫerd tussen 1925 en 1969 door Morihei Ueshiba. Door de combinatie van beheersing van de omgeving en energie heeft aikido internationaal succes genoten.

Vanaf 1950 vond de kunst zijn weg naar Europa en vestigde zich daar permanent, met name in Frankrijk.

Maar wat is de geschiedenis van deze kunst? Op welke concepten is het gebaseerd? Laten we deze Japanse vechtkunst ontdekken.

Het concept van aikido

De basis van aikido is bovenal geweldloosheid. Alles in deze kunst is zo uitgedacht dat de beoefenaar zich kan verdedigen zonder de tegenstander te kwetsen. Het belangrijkste doel is om de tegenstander te controleren. Men wil de vijand niet verslaan, maar zijn pogingen tot agressie vruchteloos maken.

Maar wat moeten we onthouden van deze kunst?

Aikido is gebaseerd op de volgende 3 kernpunten:

 • Het primaat van geweldloosheid. Inderdaad, aikido is de belichaming van zelfverdediging.
 • Harmonie. Aikido gebruikt energieĆ«n en harmoniseert ze in zijn praktijk.
 • Het onderwijzen van een kunst die voor iedereen toegankelijk is. Dit was de wil van Morihei Ueshiba.

Aikido: de krijgskunst van geweldloosheid

Aikido kan worden vertaald als “de weg van het harmoniseren van energieĆ«n”. Maar wat zijn de grondbeginselen van deze krijgskunst? En wat zijn haar onderverdelingen?

De fundamentele principes van aikido

Aikido

De filosofie van aikido is in de eerste plaats om je voor te bereiden op een mogelijke aanval van welke aard dan ook. Deze voorbereiding vindt plaats op fysiek, mentaal, technisch en spiritueel niveau.

In het algemeen aanvaardt aikido de volgende principes:

 • Vrede bevorderen

Als krijgskunst die vrede bevordert, geeft aikido de voorkeur aan ontwijken en de kracht van de vijand tegen zichzelf gebruiken in plaats van aan te vallen. Dus alles draait om verdediging.

 • De vereniging van inspanning in de zin van de harmonie van energieĆ«n en niet in hun tegenstelling

Deze visie impliceert de harmonisatie van energieƫn, een van de kernpunten van aikido. Met dit in gedachten traint de beoefenaar om de energie die de tegenstander in zijn aanval stopt tegen hem te keren. Daartoe moet de aikidoka deze kracht begrijpen en ermee werken.

 • Wees voorbereid op elke aanval

Deze voorbereiding op een eventueel offensief heeft tot doel de beoefenaar te trainen in het bagatelliseren van de agressie. Hij moet niet weglopen voor een confrontatie, maar deze aangaan met een passende reactie. Dit alles met behoud van de integriteit van zijn tegenstander. Met andere woorden, aikido kan worden gezien als de concretisering van het concept zelfverdediging.

Let op: Hoewel de technieken van deze krijgskunst geen aanval in de hand werken, kan het gebruik van aikido gevaarlijk zijn.

De verschillende takken van aikido

Verschillende stromingen zijn afgeleid van aikido. Deze krijgskunst kent 5 grote stijlen, namelijk:

 1. De aikikai aikido

Dit is de oorspronkelijke stijl ontwikkeld door Morihei Ueshiba. Het wordt vaak het “moederhuis” of de “stichtersschool” genoemd.

 1. De Yoshinkan

Deze tak werd in 1955 opgericht door Gozo Shioda, een van de discipelen van Morihei Ueshiba. Deze variant van aikido is geĆÆnspireerd op de stijl van de stichter van de krijgskunst in de vooroorlogse periode.

 1. De aikido van de Ki samenleving

Deze variant van aikido, ontwikkeld door Koichi Tohei, is gebaseerd op het principe van Ki of de energie die in het menselijk lichaam circuleert. Deze krijgskunst gebruikt het zenuwstelsel om de tegenstander te controleren.

 1. Tomiki aikido

Deze stijl werd gecreƫerd door Kenji Tomiki, een leerling van judomeester Jigoro Kano en aikido-oprichter Morihei Ueshiba.

 1. Yoseikan Budo

Dit is de variant van aikido ontwikkeld door Minoru Mochizuki. Het is ook de meest beoefende vorm in Frankrijk.

Illustratie: Yoseikan budo

Riemen en rangen in aikido

Aikido bestaat, net als karate, uit verschillende graden en banden. Hoe hoger de rang, hoe meer men geacht wordt de kunst te beheersen. De stroming en stijl van aikido die wordt beoefend brengt echter enkele verschillen met zich mee. Het beĆÆnvloedt bijvoorbeeld de overgang van de ene graad naar de andere.

Desondanks mogen we niet vergeten dat er in aikido slechts twee bandkleuren zijn:

 • de witte, die overeenkomt met de “kyu” rangen
 • zwart, overeenkomend met de “dan” graden

De witte band in aikido: symbool van de “kyu” graden

De witte band symboliseert het lidmaatschap van de aikidograad van de leerling. De aikidoka die de witte band draagt is dus in zijn initiatie- en kennismakingsfase met de krijgskunst.

Het dragen van deze gordel omvat dus, in tegenstelling tot andere krijgskunsten, verschillende fasen van het leren van aikido door de beoefenaar.

In Europa zijn er over het algemeen 6 kyu-klassen:

 • De 6e Kyu (dit is de beginnersrand)
 • De 5e Kyu
 • De 4e kyu
 • De 3e kyu
 • De 2e kyu
 • Op de 1st kyu

Aangekomen bij de 1st kyu, wordt vaak aangenomen dat de aikidoka de basis van de krijgskunst heeft geleerd. Hij kan dan een examen afleggen om het volgende leerniveau te bereiken: de dan.

Belangrijk: het aantal rangen in de witte band kan verschillen tussen landen, stijlen, maar ook de leeftijd van de deelnemer. Dit aantal bedraagt gewoonlijk echter niet meer dan 10 stappen. In andere staten zijn bijvoorbeeld 10 kyu rangen toegestaan wanneer de aikidoka van kinds af aan begint te leren.

Aikido

De zwarte band in aikido: teken van de “dan” graden

Het dragen van een zwarte band in een Japanse krijgskunst symboliseert over het algemeen een zekere beheersing van de kunst. De bijbehorende dan graad betekent ook een zekere beheersing. Aikido ontsnapt niet aan deze basisregels van budo. Dit geldt zelfs als de kleur van de riemen verschilt.

In aikido zijn over het algemeen 10 dan-graden toegestaan onder Ć©Ć©n zwarte band:

 • Van 1e dan tot 4e dan

Deze graden worden nog steeds algemeen beschouwd als leergraden voor aikidoka. Voorbij 4e dan, wordt vaak aangenomen dat de beoefenaar de krijgskunst al kan onderwijzen.

 • Van 5e dan tot 7e dan

Deze rangen komen overeen met rangen die in aikido als hoger worden beschouwd. Inderdaad, vanaf de 5e dan bereikt de beoefenaar een meer spiritueel niveau van beheersing van de krijgskunst.

Namelijk: In Frankrijk, rangen boven de 5e dan vaak symbolisch toegekend.

 • Van 8e dan tot 10e dan

In het algemeen werden deze graden alleen toegekend aan directe discipelen van Morihei Ueshiba, de grondlegger van de krijgskunst. Vandaag zijn deze rangen dus bijna onbestaande.

Goed om te weten: De kleding waarmee aikido wordt beoefend heet de hakama. Het is een traditioneel Japans kledingstuk dat vooral gedragen werd door edelen in het feodale Japan.

Aikido: welke technieken worden gebruikt?

De leerweg van de aikidobeoefening omvat de beheersing van bepaalde technieken die de aikidoka in een gevechtssituatie brengen. Deze omvatten:

Suwariwaza of knielende praktijk

Hanmihandachiwaza of de praktijk van staande aanvaller, knielende verdediger

Tachiwaza of staande oefening op grepen en slagen

Ushirowaza of de achteraanval

Tandodori of de praktijk tegen het mes

Jodori of de praktijk van het gooien met een stok

Tachidori of oefenen met een houten zwaard voor elk van de twee partners

Kumitachi of oefeningen met houten zwaard

Kumijo of stokoefeningen

Futaridori of de inbeslagname door twee tegenstanders

Randori of vrije training

Dankzij deze trainingen is de aikidoka voorbereid op elke situatie. Deze krijgskunst kan ook met of zonder wapen worden beoefend.

Aikido zonder wapens

De meest voorkomende vorm van aikido is tegenwoordig ongewapend. De aikidoka leert daarom zijn tegenstander te beheersen door diens kracht en agressiviteit tegen hem te gebruiken. Deze vorm van aikido richt zich daarom meer op het begrijpen van de energieƫn om ons heen en het in harmonie brengen daarvan.

De technieken van Suwariwaza, Hanmihandachiwaza, Tachiwaza, Ushirowaza, Futaridori en Randori zijn nogal bevoorrecht hier.

Om te weten: Aikido gebruikt cirkelvormige bewegingen bij het kanaliseren van energie en het gebruik ervan.

Aikido met een wapen

Hoewel aikido over het algemeen de kunst van zelfverdediging is, kan het ook met wapens worden beoefend. Over het algemeen worden stokken, zwaarden of katana en messen gebruikt in deze krijgskunst.

Deze gewapende versie van aikido gebruikt over het algemeen de technieken van Tandodori, Jodori, Tachidori, Kumitachi of zelfs Kumijo.

Belangrijk: Uiteraard is aikido zeer gevaarlijk als het met een wapen wordt beoefend. Vanaf het moment dat de aikidoka een gevechtsuitrusting pakt, kan hij zijn tegenstander verwonden. De kunst van geweldloosheid die wordt onderwezen kan dan snel een dodelijk instrument worden. Het leren van deze gewapende krijgskunst vereist daarom grote zorgvuldigheid.