Bushido: de Samurai Code

bushido

De bushido code is een morele code die was ontwikkeld door de samoerai krijgers. Deze morele code is nog steeds zichtbaar in de Japanse samenleving. Eer en loyaliteit zijn de steunpilaren van deze leer!

Belangrijke punten om te weten over bushido

 • Bushido betekent letterlijk de weg van de krijger.
 • Bushido verweeft gevechtswaarden met spirituele overtuigingen.
 • Bushido heeft 7 geschreven principes die elke samurai moet respecteren.
 • Bushido beoogt het wezen op spirituele en fysieke wijze te verheffen.
 • Bushido is nog steeds aanwezig als achtergrondkleur in de moderne Japanse samenleving.
 • Bushido regelt vechtsporten zoals kendo.

Wat zijn de fundamenten voor het ontstaan van bushido?

Bushido is niet te onderscheiden van zijn inspiratiebronnen in religieuze en filosofische overtuigingen. Het benadrukt despirituele opstijging van krijgers door meditatiepraktijken.

De praktijk van bushido bloeide tijdens perioden van vrede. Naarmate de samoerai meer vrije tijd hadden, wijdden zij zich aan zware training, maar ook aan het werken aan hun bushido.

Beetje bij beetje wordt de beoefening van Bujutsu, die een zuiver oorlogszuchtig en technisch doel heeft, omgezet in Botu. Botu combineert vechtkunst met een spirituele component.

Het was in deze tijd dat de samoerai een ware levenskunst ontwikkelde. De weg van de samoerai gaat een leven lang door. Als de Japanners in de ogen van de westerse samenleving zo zen en nederig lijken, is dat grotendeels te danken aan de erfenis die hun voorouders tijdens hetMeiji-tijdperk hebben nagelaten.

samoerai en morele codes

Spirituele en religieuze invloeden op bushido

De Bushido van de Samoerai is niet zomaar een morele code zonder spirituele betekenis. Hij heeft zich ontpopt als een echte benchmark voor de Japanners om te volgen. Het omvat een hele reeks concepten zoals:

 • Shinto
 • Boeddhisme
 • Confucianisme

Shintoïsme als uitgangspunt voor Bushido

Het was met het Shintoïsme, de traditionele religie van Japan, dat Bushido zich begon te ontwikkelen. De Shinto religie hecht veel belang aan het gezinsleven. De samoerai moet vooral zijn familie kunnen beschermen en hen geven wat ze nodig hebben.

Maar dat is niet alles, er is een zeer sterk respect voor de ouderen. De samoerai is volledig respect verschuldigd aan zijn ouders en voorouders. Hij vecht dus niet alleen voor zichzelf, maar moet zijn naam tot elke prijs met eer en heldenmoed verdedigen.

Het was deze geest die de samoerai aanmoedigde om te sterven in de strijd en met eer.

Zenboeddhisme, een andere religie van de samoerai

Het was tijdens het Kamakura tijdperk dat het boeddhisme de overhand kreeg in het leven van de samoerai. Hij heeft de Bushido van de krijger verfraaid door er 3 nieuwe dimensies aan toe te voegen:

 • sociaal
 • moreel
 • spirituele

Het boeddhisme richt zich op de zoektocht naar innerlijke vrede. Dit resulteert in lange bemiddelingsuren. Maar dat niet alleen, het boeddhisme moedigt ons aan om de waarheid in deze wereld te zoeken en in twijfel te trekken. Daarom worden Japanse spirituele bewegingen vaak geassocieerd met filosofie.

Confucianisme, meer oorlogszuchtige waarden

Het confucianisme completeert deze drie-eenheid met meer oorlogszuchtige waarden. Hier benadrukken we:

 • loyaliteit
 • oprechtheid
 • welwillendheid

Het smeedde vooral de onwrikbare liefde en loyaliteit die de samoerai hadden voor hun heer. Je heer verraden was synoniem met oneer en de hele familie leed eronder.

De Bushidocode heeft er dus voor gezorgd dat Japan door de eeuwen heen welvarend en relatief stabiel is geweest. De samoerai hadden een diep gevoel van eer en loyaliteit. Hun morele code was zodanig dat degenen in nood gemakkelijk hulp konden vinden bij de deugdzame samoerai.

Bushido morele code

De 7 morele deugden van de samoerai (Bushido)

Als we de door Bushido vereiste handelingen nader bekijken, zien we 7 grote deugden die het gedrag van de krijger in de Japanse samenleving bepalen:

1. GI, gerechtigheid en plicht De samoerai kan zich niet ontdoen van zijn verplichtingen. Als hij bevelen krijgt van zijn hiërarchie of zelfs van zijn heer, kan hij zich daar niet aan onttrekken.

2. Yu, die moed toont Een samoerai kan de strijd niet verlaten of ervoor weglopen. De moed van een samoerai blijkt ook uit zijn vooruitziende blik en de manier waarop hij zijn intelligentie gebruikt om een gevecht te winnen.

3. Jin, welwillendheid en mededogen De krijger moet empathie tonen als hij zijn tegenstander wil begrijpen. Het is ook een nuttige deugd voor de Japanse samenleving. Dit schept een band en versterkt de relaties binnen een clan.

4. Rei, beleefdheid en respect In dezelfde lijn als de Jin, moet een goede samoerai zich kunnen beheersen. Zijn geestelijke en lichamelijke kracht komt alleen op de juiste momenten naar voren.

5. Makoto, de waarheid is koning De waarheid moet te allen tijde heersen en leugens zijn synoniem met oneer. Het woord van een samoerai is absoluut, als hij zich verplicht, moet hij zijn woorden in daden omzetten.

6. Meiyo, de eer het is de voortzetting van Makoto. De eer van een samurai moet zijn hele leven behouden blijven. Een samoerai neemt liever zijn toevlucht tot seppuku dan beschaamd te worden.

7. Chugi/chu, plicht en loyaliteit: Last but not least op deze lijst. Hiërarchie is zeer gerespecteerd in Japan. De samoerai moet bereid zijn te sterven voor zijn heer.

Een beetje geschiedenis met Bushido en de samoerai

De geschiedenis van Japan heeft het gedrag en de cultuur van de Japanners sterk gevormd. In totaal zijn het twee belangrijke gebeurtenissen die aanleiding gaven tot de samoerai code zoals wij die kennen:

 • Zenpraktijken Zenpraktijken: Rinzai en Soto praktijken stelden de samoerai in staat hun geest diepgaand te ontwikkelen.
 • Het Tokugawa shogunaat Het Tokugawa shogunaat: dit is de periode van vrede waarin de samoerai zich meer op hun verstand en minder op gevechtstechnieken konden concentreren.

Zen speelt een centrale rol in de ontwikkeling van de samoerai. Zo konden ze zich concentreren op de precisie van hun bewegingen.

De katana is een zwaard dat een nauwgezette en precieze beheersing vereist. Zonder dit, zouden de Japanners niet in staat zijn geweest om de kunst van het zwaardvechten tot het punt te brengen waar het nu is!

Zonder de vrede die de Tokugawa lijn bracht, had de samurai weg niet kunnen ontstaan met zijn aandeel kunstenaars en intellectuelen.

Tot op de dag van vandaag blijft de samoerai code bestaan in alle sterren van de Japanse samenleving. Deze omvatten:

 • de detachering van apparatuur
 • onkreukbaarheid
 • spiritueel ontwaken
 • kalmte te allen tijde
Bushido morele code

De bushido code: nog steeds aanwezig in de Japanse samenleving?

Japan is nog steeds een land met veel tradities en morele codes. Een westerling kon de culturele kloof tussen hem en de Japanners voelen.

Japan heeft echter een enigszins paradoxaal aspect. Het is zeer geavanceerd in moderne technologie, maar behoudt nog steeds zijn zeer traditionele waarden.

De moderne Japanse samenleving onthult haar samoerai-geest in moeilijke crises. Zijn strijdlust en eergevoel tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name met de kamikaze, zijn welbekend.

Maar het is vooral in het werk dat we veel Bushido-waarden terugvinden:

 • de zoektocht naar uitmuntendheid
 • zwaar werk
 • de morele zin
 • nauwkeurigheid
 • perfectionisme
 • respect voor de hiërarchie

En deze trend lijkt niet te keren. Jonge Japanners staan nog steeds dicht bij de krijgskunst met scholen die nog steeds floreren in het land. De samoerai imprint is ook te zien in manga zoals Naruto, Bleach, enz.

Deze sterke gemeenschappelijke basis is gebaseerd op centrale overtuigingen en religies. Bushido is dus niet alleen een krijgsprincipe. Het regelt de wetten en codes van de hedendaagse Japanse samenleving!

Bushido en katana, een uitbreiding van het lichaam en de geest

De samoerai uit die tijd beschouwden hun messen als volwaardige wezens. Hoe scherper de geest en het lichaam van de samoerai, hoe zuiverder en effectiever het zwaard.

De samoerai moet daarom zowel zijn kling als zichzelf onderhouden. Het was niet ongewoon om een samoerai elke dag urenlang zijn Japans zwaard te zien hanteren.

Als u een Japans zwaard wilt aanschaffen, aarzel dan niet om onze katna winkel te ontdekken.

FAQ

Wat is bushido?

Bushido verwijst naar de Japanse levenswijze en de krijgscodes van de samoerai. Het kan vertaald worden als de weg van de krijger en is al duizenden jaren in Japan ontwikkeld.

Wat betekent Bushido?

Bu verwijst naar martiale praktijken, Shi kan vertaald worden als het woord krijger en tenslotte betekent Do de weg. Letterlijk kan Bushido vertaald worden als de weg van de krijger. Het houdt ook rekening met het eergevoel dat in Bushido overheerst.

Waar komt Bushido vandaan?

Bushido is afgeleid van verschillende Japanse geloven zoals het shintoïsme, boeddhisme en confucianisme. Al deze bewegingen hadden een verschillende invloed op Bushido.