Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Edouard Ruol. Overal op de site gebruiken we de termen “wij”, “ons” en “onze” in verwijzing naar Edouard Ruol.

Deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die erop beschikbaar zijn, wordt u, de gebruiker, aangeboden door Edouard Ruol, op voorwaarde dat u alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen aanvaardt.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Dienst” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”), met inbegrip van de voorwaarden, bepalingen en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, personen die bezoekers, leveranciers, klanten, handelaren en/of aanbieders van inhoud zijn.
Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent en gebruikt.

Door enig deel van de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot de website of de diensten ervan niet kunt gebruiken. Indien deze gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Elke nieuwe tool of functie die aan deze shop wordt toegevoegd, valt ook onder de gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op eventuele wijzigingen. Door de website te blijven bezoeken of gebruiken nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd, aanvaardt u deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Easy Hoster. Dit bedrijf levert ons het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ONLINE SHOP

Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw rechtsgebied en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, of wetten in uw rechtsgebied overtreden wanneer u de dienst gebruikt (inclusief, zonder beperking, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden leidt tot onmiddellijke beƫindiging van uw Diensten.


DEEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat dit omvat (a) transmissies via meerdere netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische eisen van aansluitende netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via de netwerken worden overgedragen.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, enig gebruik van of toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiƫren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en beperken of beĆÆnvloeden deze Voorwaarden niet.


SECTIE 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de op deze site verstrekte informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder belangrijkere, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u afgaat op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en dienen uitsluitend ter referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op deze site bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om veranderingen op onze site te controleren.


SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beƫindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een prijswijziging of een wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.


SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN

Sommige producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de website. De hoeveelheden van deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en hun terugzending of omruiling is strikt onderworpen aan ons retourbeleid.

Wij hebben geprobeerd de kleuren en afbeeldingen van de producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen echter de nauwkeurigheid van de kleurweergave op uw computerscherm niet garanderen.


Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografisch gebied of jurisdictie.

Wij behouden ons het recht voor dit recht van geval tot geval uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor de verkoop van een product te allen tijde te staken. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of andere materialen aan uw verwachtingen voldoen of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of op dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres.

Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor orders te beperken of te verbieden die naar onze mening lijken te zijn geplaatst door handelaren, dealers of distributeurs.


U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie voor meer informatie ons retourbeleid.


DEEL 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden die wij niet controleren, beheersen of beheren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u toegang verlenen tot deze hulpmiddelen op een “as is” en “as available” basis, zonder enige vorm van garantie, vertegenwoordiging of voorwaarde en zonder goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor alles wat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door u van de via de Site aangeboden optionele hulpmiddelen is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van de voorwaarden waaronder deze hulpmiddelen door de desbetreffende externe leverancier(s) worden verstrekt en om deze voorwaarden te aanvaarden.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de lancering van nieuwe tools en hulpmiddelen). Op deze nieuwe diensten en/of functies zijn ook deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.


ARTIKEL 8 – KOPPELINGEN MET DERDEN

Sommige van de inhoud, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of nauwkeurigheid ervan te onderzoeken of te evalueren, noch garanderen of aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten aan de derde partij worden gericht.


ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN

Indien u, op ons verzoek, specifieke inhoud verstrekt (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan prijsvragen), of indien u, zonder ons verzoek, creatieve ideeĆ«n, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “Feedback”), verleent u ons te allen tijde en zonder beperking het recht om alle Feedback die u ons stuurt te bewerken, te kopiĆ«ren, te publiceren, te verspreiden, te vertalen en te gebruiken in alle media.

Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van opmerkingen te bewaren; (2) iemand te compenseren voor verstrekte opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.


Wij kunnen, zonder daartoe verplicht te zijn, inhoud en Accounts verwijderen die inhoud bevatten die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die de intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schenden.


U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk mogen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal of enig computervirus of andere kwaadaardige software zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website kan beĆÆnvloeden.

U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons of anderen te misleiden wat betreft de oorsprong van opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor uw opmerkingen en de juistheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig commentaar dat door u of door derden wordt geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS

De overdracht van uw persoonlijke gegevens aan onze winkel valt onder ons Privacybeleid. Klik hier om onze Privacy Policy te bekijken.


ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Dienst of een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie op de Dienst of een gerelateerde website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien wettelijk vereist. Er wordt geen specifieke update- of vernieuwingsdatum op de Dienst of een gerelateerde website toegepast om aan te geven dat alle in de Dienst of op een gerelateerde website aangeboden informatie is gewijzigd of bijgewerkt.


ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast de andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor illegale doeleinden ; (b) anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) een plaatselijke verordening of een internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel of wet te overtreden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken;
(g) virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of enige gerelateerde website, andere websites of het internet zal of kan aantasten; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, te phishen, een domein te kapen, informatie af te persen, op het web te surfen, te verkennen of te scannen; (j) voor obscene of onzedelijke doeleinden; of (k) de veiligheidsmaatregelen van de Dienst of een verwante site, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beƫindigen bij overtreding van de Verboden Gebruiksvoorwaarden.


ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, veilig, tijdig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Dienst op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden verstrekt, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) verstrekt op een “as is” en “as available” basis voor uw gebruik zonder vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.


In geen geval zal Edouard Ruol, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten, of andere soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of enige dienst of product met behulp van de Dienst, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke claims die ontstaan


Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, wordt onze aansprakelijkheid in die staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

ARTIKEL 14 – SCHADEVERGOEDING

U gaat ermee akkoord Edouard Ruol en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de hierin genoemde documenten, of uw schending van een wet of de rechten van een ander.


ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin worden gehandhaafd voor zover de wet dat toestaat, en zal het onuitvoerbare gedeelte geacht worden te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEƋINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vĆ³Ć³r de datum van beĆ«indiging zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beĆ«indiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden opgezegd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beƫindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen of vermoeden dat u een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft of niet hebt nageleefd, kunnen wij deze overeenkomst ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beƫindigen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beƫindiging, als gevolg waarvan wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen weigeren.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of operationele regels die wij op deze site plaatsen of die betrekking hebben op de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst. Zij vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.


ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden, en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij de Diensten aan u leveren, worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van 12 rue Saint-Jean, Chacrise, 02200, Frankrijk.


ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website van tijd tot tijd op wijzigingen te controleren. Wanneer u onze website en de Dienst blijft bezoeken of gebruiken na de bekendmaking van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.


ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan contact@katanatradition.com.